Pojď hrát volejbal

Přípravka

Sportovní přípravka je určena pro holky 2.- 5.třídy.

Zaměřujeme se na všestranný pohybový rozvoj. Obsahem tréninkové jednotky jsou cvičení na rozvoj koordinace, obratnosti, flexibility a rychlosti, dále pak gymnastická a atletická průprava, práce s míčem a další. Vše je vedeno zábavnou formou, aby děti cvičení vnímaly jako hru, bavilo je a vytvořily si tak pozitivní vztah ke sportu.

Podrobnější informace:

Bc. Richard Schwarz

Tel.: +420 605 974 124

E-mail: risaschwarz@seznam.cz